Съединението прави силата!!!! Мармо.


Съединението прави силата!!!! Мармовци и Вентанци официално делят един дом и се чувстват чудесно заедно!!!! Очакваме ви, приятели!!!!