Очакваме ви тази вечер, приятели! И.


Очакваме ви тази вечер, приятели! И да не забравяме, че “За да се насладим на дъгата, трябва първо да се примирим с дъжда”